ריכוז נתוני תלול מסלול מרצועת עזה לעבר ישראל בשנים האחרונות | מיגונים מבית מפרם

ריכוז נתוני תלול מסלול מרצועת עזה לעבר ישראל בשנים האחרונות

שיגורי רקטות

שיגורי** רקטות מהרצועה בין השנים 2005 – 2014*

שיגורי רקטות מהרצועה בין השנים 2005-2014

 * נתוני 2014 – נכונים ל- 30 ביוני

** הבהרה: השיגורים הם מספר הרקטות/פצצות מרגמה שנורו. לדוגמה: פיגוע ירי הכולל מטח של 3 רקטות/פצצות מרגמה ייספר כפיגוע אחד; שלושה שיגורים.

 

שיגורי פצצות מרגמה

שיגורי** פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 2005 – 2014*

שיגורי פצמרים 2005-2014

 * נתוני 2014 – נכונים ל- 30 ביוני

** הבהרה: השיגורים הם מספר הרקטות/פצצות מרגמה שנורו. לדוגמה: פיגוע ירי הכולל מטח של 3 רקטות/פצצות מרגמה ייספר כפיגוע אחד; שלושה שיגורים.

במבצע "צוק איתן"

מתחילת המבצע, החל מ-7 ביולי ועד ל- 16 ביולי בשעות הבוקר נונו לעבר ישראל 1240 פריטי תמ"ס.

נפגעים: הרוג אחד – 15.7 מירי פצמ"ר במחסום ארז ו- 28 פצועים.

עד למבצע, בשנת 2014, לא היו נפגעים ישראלים מירי תלול מסלול.

 

הרוגים ופצועים כתוצאה מירי תמ"ס מהרצועה בשנים 2001 – 2014

משנת 2001 ועד ה-30 ליוני 2014 נרשמו 41 הרוגים כתוצאה מירי תלול מסלול מהרצועה לעבר ישראל.

27 הרוגים מירי רקטות ו- 14 הרוגים כתוצאה מירי של פצצות מרגמה (פצמ"ר).

כמו כן נרשמו 1673 פצועים כתוצאה מירי תלול מסלול (רקטות ופצצות מרגמה):

להלן הגרפים:

סה"כ: 41 הרוגים (27 מרקטות, 14 מפצצות מרגמה)

סה"כ: 1673 פצועים

זמינים גם בוואטסאפ