היערכות לשעת חירום בקרב בעלי עסקים קטנים | מיגונים מבית מפרם

היערכות לשעת חירום בקרב בעלי עסקים קטנים

חשוב כי כל בעל עסק קטן ייערך מראש למצבי חירום וכך יוכל למנוע את התמוטטות העסק בשעת חירום. בעלי העסקים הקטנים מהווים מנוף לצמיחה כלכלית במשק והם מתמודדים עם קשיים רבים, בהם קשיי תזרים, מידע חסר וקשיי מוכנות עסקית. בעוד עסקים גדולים וחברות המוגדרות כמפעלים חיוניים זוכים לעזרה מהמדינה בשעת חירום הרי בעל העסק הקטן נמצא לבדו במערכה ועליו לשרוד את התקופה הקשה העלולה למוטט את העסק ולהביאו לקשיים כלכליים.

היערכות מוקדמת של בעלי העסקים הקטנים באמצעות סקר סיכונים ותכנון אסטרטגיות לשעת חירום מאפשרת לבעל העסק להיות בשליטה ברגע האמת ובמקרים לא צפויים.

קביעת נהלים ואסטרטגיות לשעת חירום

בעלי עסקים קטנים חייבים להיערך מראש לקראת מקרי חירום. היערכות מוקדמת מאפשרת לבעל העסק לתכנן אסטרטגיות ונהלים לשעת חירום, וברגע האמת ניתן לצלוח את עתות המשבר בהצלחה. בעלי העסקים הקטנים מתמודדים עם חסמים וקשיים רבים ולכן רבים מהם אינם מוצאים את הזמן או את התקציב לעריכת סקר סיכונים וניתוח פערים ולקביעת נהלים לשעת חירום. ברגע האמת על בעל העסק להתמודד עם כל הקשיים לבד וללא מידע והיערכות מראש הוא עלול להיחשף לקשיים אותם לא יצלח.

ייעוץ מקצועי

ייעוץ וליווי מקצועי לבעלי העסקים הקטנים יאפשר היערכות מוקדמות לשעת חירום. בעלי עסקים קטנים מתמודדים מדי יום עם קשיי הקמה, התפתחות ושרידות ועליהם להתמודד עם חסמים רבים כמו היעדר רשת ביטחון כלכלית, היעדר זכאות לדמי אבטלה, תחרותיות נמוכה מול עסקים גדולים, חסמי מוכנות ועוד.

בשעת חירום עלול בעל העסק הקטן למצוא עצמו חשוף לפגיעה כלכלית ולחוסר יכולת להתמודד עם המצב החדש. לכן, חשוב כי בעלי העסקים הקטנים יפנו לייעוץ מקצועי בו יבינו את חשיבות ההיערכות מראש למצבי חירום ויכינו נהלים ואסטרטגיות להתמודדות עם המצב.

תפקיד המדינה

מדינת ישראל אינה עושה דיה לטובת בעלי העסקים הקטנים והיא מעניקה רשת ביטחון רק למפעלים, חברות וארגונים, לרוב גדולים, המוגדרים על ידה כמפעלים חיוניים. ללא עזרה, ייעוץ ותמיכה בעסקים הקטנים עלולה מדינת ישראל לעמוד בפני בעיה קריטית בשעת חירום ממושכת והמשק עלול להיפגע באופן דרמטי. חשוב כי קברניטי המדינה יבינו את השלכות הנושא ויעמידו לטובת בעלי העסקים הקטנים שירותי ייעוץ, היערכות ומוכנות למצבי חירום.

זמינים גם בוואטסאפ