בודיגארד | מיגונים מבית מפרם

בודיגארד

בודי גראד הינה עמדת מיגון אישית וניידת המספקת הגנה לשומרים מפני איומים שונים ומגוונים. המתקן מספק הגנה מפני ירי נק"ל של 5.56 מ"מ וכן של נק"ל 7.72 מ"מ.

עמדות מסוג זה נרכשו על ידי גופים בכירים בארץ ובעולם העוסקים באבטחה ומוצבים דרך קבע במתקנים אסטרטגיים בארץ ובעולם.

יתרונותיה הבולטים של העמדה הינם רמת ההגנה הגבוהה אותה היא מספקת, יכולת הניוד והעתקתה ממקום למקום באמצעים פשוטים, מגוון העמדות ויכולת ההתאמה של העמדה אל מול האיומים ואל מול הצרכים עימם מתמודד הלקוח.

זמינים גם בוואטסאפ